Vi bruger cookies på denne side for at gøre din oplevelse lidt mere lækker.

Privatlivspolitik

Venligst find vores privatlivspolitik nedenfor.
Har du spørgsmål eller er i tvivl om noget, så står vi klar til
at besvare dine spørgsmål.

Indledning

Denne privatlivspolitik beskriver hvordan Swipty behandler dine personoplysninger, samt dine rettigheder i forbindelse med behandlingen.

Dine personoplysninger behandles af Swipty IVS, Ellehøjvej 10, 2800, Kgs. Lyngby (Swipty) som dataansvarlig.

Beskyttelse af privatlivet er et vigtigt fundament i en privat virksomhed som Swipty. Det er afgørende for Swipty, at du som kunde og bruger kan føle dig tryg og oplyst omkring behandlingen af dine personoplysninger, samt at du har tillid til den måde Swipty opbevarer og sletter dine oplysninger, når de ikke længere er aktuelle.

I Swipty vægtes tillid højt, og målet med denne politik er at oplyse dig, så du kan føle dig tryg ved hvordan dine oplysninger beskyttes.

1. Dataansvarlig

Kontaktoplysninger:

Swipty

Ellehøjvej 10 2800, Kgs. Lyngby

CVR-nummer: 37570826

Telefon: +45 4240 1810 e-mail: tbg@swipty.dk

2. Kategorier af person- oplysninger

Vi indsamler kun de nødvendige oplysninger om dig, og har nedenfor beskrevet de kategorier af oplysninger, som vi behandler.

Swipty behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

- Kontaktoplysninger i form af; navn, e-mail, telefonnummer, adresse

- Facebookkonto og dertilhørende oplysninger i form af; venneliste, køn, e-mail, telefonnummer, offentlig profil

- Betalings- og udbetalingsoplysninger i form af; MobilePay, kontooplysninger, kreditkortoplysninger

- Transaktionshistorik i form af; hvilke køb og salg du som bruger har foretaget dig gennem vores App

- IP-adresse

- Unikt ID

- Tekniske oplysninger om dit device

- Geografisk placering

- Brugeradfærd i form af hvad du klikker på

Swipty behandler som udgangspunkt ikke særlige eller følsomme personoplysninger om dig.

Særlige eller følsomme personoplysninger er blandt andet oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, helbredsoplysninger samt behandling af genetiske og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person. Desuden anses oplysninger om straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret som semifølsomme oplysninger.

Du bedes undlade at give os semi- eller følsomme personoplysninger, når du henvender dig til os.

3. Beskrivelse af behandlinger

Når du besøger vores website og anvender vores App indsamles der oplysninger om dig. Nedenfor har vi beskrevet med hvilke formål og behandlingsgrundlag, vi behandler dine personoplysninger:

3.1 Swipty App

Formål

I forbindelse med at du downloader og bruger vores App indsamler Swipty oplysninger om dig, dit device og din anvendelse af vores App. Formålet med behandlingen er at kunne identificere dig som bruger af vores app, samt at registrere dine køb og betalinger.

Eksempel

Swipty behandler dine personoplysninger når du logger ind på vores App med dine brugeroplysninger samt når du opretter, køber eller sælger et gavekort.

For at undgå bedrageri registrerer vi brugernes IP- adresser. IP-adressen

kan tillige anvendes i forbindelse med eventuel politianmeldelse om nødvendigt.

Desuden anonymiseres visse oplysninger til brug for statistiske beregninger, for at optimere brugen af vores App.

Behandlingsgrundlag

Oplysninger der behandles i forbindelse med brug af vores App, er i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.A, da Swipty indhenter dit samtykke i forbindelse med download og oprettelse af en Swipty konto. Udover det, så behandles dine oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.B da Swipty skal opbevares transaktionsydelser i 5 år plus indeværende ifølge regnskabsloven.

3.2 Nyhedsbrev

Formål

I forbindelse oprettelse af en bruger igennem vores App, eller via vores hjemmeside, har du mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Eksempel

Formålet med udsendelse af nyhedsbrev til vores brugere og kunder, er at sikre at de har kendskab til de nyeste features, viden på gavekort området og andre aktuelle tilbud Swipty måtte præsentere sine kunder og brugere for.

Behandlingsgrundlag

Oplysninger der behandles i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, er i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.A, da Swipty indhenter dit samtykke med tilmeldingen af nyhedsbrevet.

3.3 Markedsføring

Formål

Swipty bruger dine oplysninger i form af IP- adresse, cookies, geografiskplacering til at udsende relevant elektronisk markedsføring via sociale medier og Google.

Eksempel

Se vores Cookiepolitik for at få mere viden hvilke cookies Swipty anvender. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Dine oplysninger bruges til at målrette vores kommunikation til via de kanaler du anvender.

Behandlingsgrundlag

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningen s artikel 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi udsender.

3.4 Henvendelse og support

Formål

Swipty behandler dine oplysninger i forbindelse med din henvendelse til Swipty eller evt. supportsag. I den forbindelse behandler Swipty dine personoplysninger (Swipty-bruger, navn, telefonnummer og email), samt hvad henvendelsen drejer sig om, for at kunne behandle din henvendelse eller løse problemet.

Eksempel

Du kan som bruger opleve en fejl i vores App og have brug for Swipty supportfunktionen til at løse problemet. Alternativt kan du have spørgsmål til vores produkt eller service, og henvender dig til os for at få svar på henvendelsen.

Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for denne type behandling vil være artikel 6.1.f. De legitime interesser vi forfølger er at modtage og besvare henvendelser via vores supportfunktion, for derved at højne vores service og sikre overholdelse af gældende lovgivning.

4. Modtagere af dine oplysninger

Vi kan dele dine oplysninger med:

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Swipty med drift af virksomheden. Disse tredjeparter handler udelukkende under en instruks fra Swipty.

Data om din brug af websitet og app, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet ”Cookies”.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/ EØS.

5. Opbevaring og sletning

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor i punkt 4 og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger behørigt. Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysninger i op til 3 år, men vil i visse tilfælde gemme personoplysninger i kortere eller længere tid – det gælder når:

- Du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os eller indtil du tilbagetrækker dit samtykke til denne behandling.

- Vi opbevarer personoplysninger i 5 år efter du har udført en transaktion.

- Vi behandler oplysninger indsamlet via support i 3 år efter kontakt/hændelsen.

- Vi opbevarer personoplysninger op til 1 år efter registreringen, når oplysningerne omhandler adfærd på vores hjemmeside samt brug af vores digitale tjenester (apps).

6. Sikkerhedsforanst altninger

Swipty har implementeret tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger i forbindelse med din behandling hos Swipty. Dette er bl.a. krypteringen af harddiske, samt sikre, at dine oplysninger er opbevaret i sikre lokaler og at der kun er autoriseret fysisk og teknisk adgang til dine oplysninger.

7. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

- Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.

- Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

- Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

- Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

- Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

- Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger. Du finder tilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

- Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at ringe til os på +45 4240 1810 eller skrive til os på tbg@swipty.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8. Ændringer af vores privatlivs- politik

9.1 Sælgers vilkår og betingelser

Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Derudover vil det være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på www.swipty.dk eller e-mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 13. November 2018